Balance Management | Vital Manager | Belbin | Manažerské dovednosti | Reference |

Naši partneři

Zákaznická linka

+420 315 550 021
+420 533 312 532

Po – Pá: 8:30 – 16:30
E-mail: [email protected]

Co říkají naši klienti

Zde naleznete zkušenosti těch, kteří se již zúčastnili programů připravených naším vzdělávacím ateliérem.

více info

Koučink

Koučink je metoda rozvoje zaměřená na uvolnění potenciálu jednotlivců, týmů i firem. Tohoto záměru je dosahováno pomocí vhodně kladených otázek, které stimulují koučované k tomu, aby si sami ujasňovali cíle a nalézali optimální cesty k jejich dosažení.

Koučink v konečném důsledku zvyšuje nejen výkonnost, ale také profesní i celkovou životní spokojenost koučovaných.

Při koučování dochází k rozvoji

 • sebedůvěry
 • sebereflexe
 • sebevědomí
 • schopnosti rozhodovat se
 • schopnosti nést zodpovědnost 
 • vytvářet pozitivní vztahy s druhými lidmi

 Tématem koučovacích setkání bývá často například

 • hledání rovnováhy mezi prací a osobním životem
 • předcházení syndromu vyhoření
 • možnosti profesního růstu
 • možnosti zlepšení sebeřízení

 Nabídnout vám můžeme:

 • individuální koučink - průvodcovské koučování
 • týmový koučink
 • poradenství při implementaci interního koučovacího centra
 • distanční koučink - trenér je v mezidobí mezi školicími dny k dispozici na telefonu. Účastník programu může v domluvených hodinách zavolat a konzultovat potřebnou problematiku (proběhlé obchodní jednání, telefonát klientovi, přípravu na zvládnutí námitek apod.). Stejně tak trenér telefonicky kontaktuje a aktivizuje účastníka.
 • psychoanalytický koučink - Jedná se o modifikaci klasického koučovacího procesu s respektováním všech hlavních charakteristik metody koučování (partnerství, vědomí cíle, podpora sebedůvěry, objektivita, odpovědnost, proaktivní přístup, kognitivní procesy a vůle, vnitřní motivace, hledání alternativ). Psychoanalytický přístup však znamená hledání příčin současného stavu také v minulém vývoji koučovaného klienta a propojení jeho neuvědomovaného jednání s budoucími plány a vizemi. Psychoanalytické koučování rozhodně není psychoanalýza, ale vychází z jejího teoretického základu. Proces koučování proto zasahuje hlouběji do života koučovaného, včetně jeho mimopracovního fungování. Cílem je skutečné porozumění sobě, nikoli jen mnohdy povrchní výbava návody pro tzv. sebeřízení a seberozvoj.

V koučovacím procesu hraje významnou roli vztah mezi koučem a koučovaným, který vytváří bezpečné prostředí pro rozvoj. V koučinku nemají žádné místo kontrola, rady, přesvědčování, ale podpora, povzbuzení a důvěra ve schopnost koučovaného rozvíjet se.

© 2024 Profit management ČR s.r.o., IČ 25589067, C 36324 vedená u Krajského soudu v Brně